SLI-rapport 2001:2

Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin


Författare: Eva Kaspersson  Mats Marcusson 


I föreliggande studie utvärderas ett av många styrmedel i EU:s jordbrukspolitik, nämligen ett investeringsstöd till livsmedelindustrin. Utifrån institutets uppdrag är det naturligt att inte enbart göra den utvärdering som EU-reglerna kräver, utan undersöka om stödet är samhällsekonomiskt motiverat. SLI diskuterar i utvärderingen därför även effektiviteten i investeringsstöd i allmänhet och i det aktuella investeringsstödet i synnerhet. Utvärderingen handlar inte bara om vad investeringarna, eller stödet till dessa, leder till, utan värderar även om det är befogat för samhället att använda pengar för detta ändamål.

Viktiga frågor är därför: Vad vill EU/samhället uppnå med stödet? Är detta samhällets ansvar? Är det rimligt att förvänta sig att åtgärderna leder till det avsedda syftet? Vad har ändrats genom stödet? Vad skulle ha hänt utan stöd? Kan några effekter noteras? I vilken utsträckning beror de på stödet? Skulle investeringarna ha nåtts utan stöd?

Denna typ av värdering är väsentlig för samhällets inblandning och styrning av marknader, eftersom ingreppen alltid förskjuter balansen och konkurrensen. Andra samhällsmål måste alltså nås för att ingreppen skall kunna motiveras. Dessutom behövs en värdering av om använda skattemedel ger en värdefull effekt.


Liknande publikationer


2019-03-06
AgriFood-Policy Brief 2019:4
Lönar sig det svenska kontrollprogrammet för salmonella?
2019-01-25
AgriFood Policy Brief 2019:2
Är certifierade livsmedel lättare att exportera?
2018-04-27
AgriFood Policy Brief 2018:3
Påverkar egna märkesvaror priserna på livsmedel?

Författare:

Eva Kaspersson

Mats Marcusson

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-rapport 2001:2 här

Din beställning

Se din varukorg