SLI-rapport 2001:1

Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel


Författare: Christian Jörgensen 


Ekologisk produktion av jordbruksprodukter har ökat stadigt de senaste 10 åren. Statsmakterna visade tidigt intresse för produktionen och olika typer av stöd lämnas för att stimulera och utveckla den. Utvecklingen av marknaden för konsumentprodukter, såsom produktutveckling, har skett med viss fördröjning. De senaste fem åren har dock antalet ekologiska produktvarianter av livsmedel nästan tiofaldigats.

Intresset har hittills varit fokuserat på jordbruket. Det är här uppmärksamheten från samhället har legat, varför kunskapen om de senare leden och om konsumenternas efterfrågan är betydligt mindre, t.ex. om vad som avgör om konsumenter väljer ekologiskt och om konsumenternas priskänslighet. Eftersom marknaden är förhållandevis ny och liten är underlaget för undersökningar av konsumenternas agerande begränsat. De flesta svenska undersökningarna är därför attitydundersökningar.

Föreliggande studie utgår från material från butiker och från hushålls verkliga inköp. Studier av faktiska inköp är angelägna då attityder inte alltid omsätts i faktiskt handlande. Även om tillgängligt underlag har haft andra syften och därför är begränsat när det gäller uppgifter om ekologiska produkter, ger det en bild utifrån konsumenternas verkliga agerande. Studien är i detta avseende den första i sitt slag om svenska konsumenter och ekologiska livsmedel.


Liknande publikationer


2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?

Författare:


Christian Jörgensen

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-rapport 2001:1 här

Din beställning

Se din varukorg