SLI-rapport 2000:2

Jordbruket och tullarna - en studie av tullstrukturer inför WTO:s millennierunda


Författare: Tina Trollås 


WTO-förhandlingarna kommer även framgent att utgöra en viktig press på EU att genomföra ytterligare reformer av CAP. Det finns dock en tendens i EU:s hittillsvarande reformer, att betrakta WTO som ett hinder som skall pareras utan att stödnivån eller jordbruket påverkas. Stöden riskerar att byta skepnad och etikett, som varande mindre handelsstörande, medan lite händer i reella förbättringar.

Efter 50 år och åtta förhandlingsrundor är emellertid jordbruket en del av de multilaterala handelsförhandlingarna. I nästa runda är jordbruket en självklar del. Detta är ett viktigt steg för att möjliggöra handel med jordbruksprodukter – att släppa in konkurrens mellan länder även på detta område. Det är viktigt för u-ländernas utvecklingsmöjligheter. Det är viktigt för ökad välfärd. Och, som sagt, det är viktigt för en reform av CAP.

Det är en grund som måste vårdas och successivt utvecklas. Ännu har dock inte de förändringar som genomförts åstadkommit ökade handelsmöjligheter, vilket beror på de tullar – nivåer och strukturer - som tarifferingen av handelshindren resulterade i.

I föreliggande rapport analyserar SLI tullstrukturer inför nästa förhandlingsrunda. Rapportens utgångspunkt är vad som krävs för att successivt öka handelsmöjligheterna. En detaljerad analys görs av ett antal länder med olika karaktär och position. Förhandlingarna sätts in såväl i sitt ekonomiska välfärdsperspektiv som i ett historiskt perspektiv.


Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?

Författare:

Tina Trollås

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-rapport 2000:2 här

Din beställning

Se din varukorg