SLI-rapport 2000:1

Varför behöver CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik - reformeras?


Författare: Evald Nalin 


EU:s jordbrukspolitik förändras - men hittills har inte förändringarna lett till att den blivit effektivare eller mindre kostsam för samhället.

EU:s jordbrukspolitik står inför flera utmaningar. Utvidgningen av EU ger behov av antingen mer radikala reformer eller kraftigt ökade medel till EU:s budget, annars riskerar gamla och nya EU-medlemmar att få olika - inte gemensam - jordbrukspolitik, med generösare villkor för gamla medlemmar. En framgångsrik WTO-runda med det mål som sattes upp i förra rundan kräver mer radikala reformer än EU hittills har genomfört.

Ökad kunskap om det komplicerade och reglerade jordbruksområdet framstår som angelägen, särskilt när detta område kan vara avgörande för så viktiga framtidsfrågor som en ekonomiskt sund utvidgning och ökade möjligheter till internationell handel och konkurrens. Föreliggande rapport beskriver den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, och varför en reform är befogad. Den förklarar varför CAP innebär en kostnad för samhället och diskuterar målen och måluppfyllelsen med den förda politiken.


Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?

Författare:

Evald Nalin

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-rapport 2000:1 här

Din beställning

Se din varukorg