SLI-skrift 2006:1

Geografiska Ursprungsbeteckningar och landsbygdsutveckling i EU


Författare: Carina Folkesson 


Hur får man bra betalt för kvalitetsproduktion? Det finns knappast någon producent som inte har ställt sig den frågan. I Sverige har man traditionellt förlitat sig på varumärken för att kommunicera en varas egenskaper. På senare år har även de svenska produkternas positiva egenskaper (så kallade mervärden) framhållits, som ett sätt att få ett bättre pris. I andra länder, främst i Sydeuropa, har varors geografiska ursprung spelat en viktig roll i marknadsföringen. Varor som har sitt ursprung i ett visst territorium och vars egenskaper, rykte eller andra egenskaper kan hänföras till detta territorium har skyddats med Geografisk Ursprungsbeteckning (GU).

Intresset i Sverige för GU har varit klent. Bara fyra produkter har hittills registrerats. Är GU värt ett större engagemang i Sverige? I denna skrift analyseras erfarenheterna med GU i andra länder med hjälp av fallstudier. Skriften är ett resultat av ett samarbete mellan SLI och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Grunden utgörs av en magisteruppsats. SLI har bekostat en bearbetning av uppsatsen och en översättning till svenska. Författaren har även erhållit ett resebidrag från LRF, vilket möjliggjort de resor som var en förutsättning för analyserna.


Liknande publikationer


2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?

Författare:

Carina Folkesson

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-skrift 2006:1 här

Din beställning

Se din varukorg