SLI-Övrigt

Analys av möjliga ekonomiska konsekvenser av att offentliggöra resultatet av livsmedelstillsyn


Författare: Christian Jörgensen 


Bilaga 14 i SOU:2005:44 ”Smiley: Hygien och redlighet i livsmedelshanteringen”
Ladda ned bilaga (pdf, 64 kb)


Liknande publikationer


2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?
2019-03-06
AgriFood-Policy Brief 2019:4
Lönar sig det svenska kontrollprogrammet för salmonella?
2019-01-25
AgriFood Policy Brief 2019:2
Är certifierade livsmedel lättare att exportera?

Författare:


Christian Jörgensen