SLI-Övrigt

Analys av möjliga ekonomiska konsekvenser av att offentliggöra resultatet av livsmedelstillsyn


Författare: Christian Jörgensen 


Bilaga 14 i SOU:2005:44 ”Smiley: Hygien och redlighet i livsmedelshanteringen”
Ladda ned bilaga (pdf, 64 kb)


Liknande publikationer


2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?

Författare:


Christian Jörgensen