SLI-Övrigt

Konsekvenser av en privatisering av distriktsveterinärorganisationen


Författare: Sören Höjgård 


Bilaga till veterinärutredningen (JO 2005:4)
Ladda ned pdf-version


Liknande publikationer


Namn på publikation Författare
2019-09-16
AgriFood-Policy Brief 2019:9
EU:s inkomstförsäkring för jordbrukare – behövs den?
2019-09-03
AgriFood-Policy Brief 2019:8
Ger startstödet yngre jordbrukare?
2019-04-10
AgriFood Fokus 2019:1
Kulturmiljöer i odlingslandskapet – hur kan de bevaras?

Författare:


Sören Höjgård