SLI-Övrigt

Jordbrukets utveckling till 2020: hur kommer utsläppen av växthusgaser att förändras


Författare: Kerem Tezic  Sone Ekman 


Detta PM redovisar en analys av hur markanvändning och djurantal i svenskt jordbruk kan förväntas utvecklas till år 2020 samt hur jordbrukets utsläpp av växthusgaser förutses förändras under denna period. Studien baseras på simulationer med CAPRI-modellen. En slutsats är att jordbruks- och handelspolitikens framtida utveckling har begränsad betydelse för utvecklingen av svenskt lantbruk, liksom för jordbrukets utsläpp av växthusgaser. Långsiktiga trender avseende t.ex. produktivitetsutvecklingen i det svenska jordbruket och utvecklingen på marknaderna för jordbruksprodukter globalt sett har större betydelse.
Ladda ned pdf-version


Författare:

Kerem Tezic

Sone Ekman