AgriFood-Övrigt

The development of fair trade labels – A market solution to a societal concern? Kapitel i “Policy responses to societal concerns: Workshop Proceeding, OECD, 2010”.


Författare: Helena Johansson 


Konsumenter intresserar sig allt mer för hur den mat de äter produceras. I fokus står miljöfrågor, djurvälfärd samt de ekonomiska och sociala villkor under vilka jordbrukare i utvecklingsländerna lever. Begreppet kollektiva preferenser (societal concerns) har börjat användas för den här typen av etiskt betingade värderingar som delas av flera i ett samhälle.

Märkning Fairtrade är ett exempel på en marknadslösning för att hantera en form av kollektiv preferens. Tanken är att konsumenter i rika länder ska kunna bidra till bättre villkor för småskaliga jordbrukare i fattiga länder.

I kapitlet diskuteras om Fairtrade- märkningen är ett effektivt sätt att hantera dels låga exportpriser för varor från utvecklingsländerna, dels bristen på bl.a. kapital till investeringar. Dessutom diskuteras i vilken grad de lösningar som Fairtrade tillhandahåller svarar mot de problem som jordbrukarna möter.

Food and agriculture: Policy responses to societal concerns: Workshop Proceedings (alla dokument)(PDF 3.35 mb)


Liknande publikationer


2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?

Författare:


Helena Johansson