AgriFood-Övrigt

The economic impact of allowing partial decoupling under the 2003 Common Agricultural Policy reforms. Kapitel i "Disaggregated Impacts of CAP Reforms: Proceedings of an OECD Workshop. 35-52"


Författare: Alan Renwick  Torbjörn Jansson  Steven Thomson 


I juni 2003 beslutades om en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken som syftade till att frikoppla stöden från produktionen. Icke desto mindre undantogs många viktiga stöd från frikopplingen. I detta kapitel, som baseras på en rapport vid ett seminarium organiserat av OECD, så undersöks effekterna av att vissa stöd undantogs från reformen. Analysen visar att den kvarvarande produktionskopplingen lett till större produktion av jordbruksprodukter inom EU, och att även priser och handel påverkats. Speciellt stark har effekten varit på marknaden för nötkött. Studien visar också på samhällsekonomiska förluster för de länder som behållit produktionskopplingar i större utsträckning, såsom Frankrike och Spanien.


Liknande publikationer


2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady 
2020-02-27
AgriFood Fokus 2020:1
Transport av stallgödsel – lärdomar från Nederländerna och Danmark
2020-02-11
AgriFood-Policy Brief 2020:2
Övergödning i Östersjön – åtgärder som fungerar

Författare:

Alan Renwick


Torbjörn Jansson

Steven Thomson