Publicerade artiklar

Ex Ante Impact Assessment of Policies Affecting Land Use, Part B: Application of the Analytical Framework. Ecology and Society, vol 16, nr 1, 29


Författare: Torbjörn Jansson 


I detta arbete visas hur modeller och metoder från olika discipliner kan användas för att göra konsekvensanalyser inom områdena miljö, samhälle och ekonomi. Det komplexa systemet demonstreras genom en analys av en finansiell reform inom EU, där hela den gemensamma jordbrukspolitiken avskaffas och de frigjorda medlen istället används till investeringar i forskning och utveckling för alla samhällets sektorer, samt en analys som innebär en större satsning på bioenergi.

Samtliga författare: Katharina Helming, Katharina Diehl, Tom Kuhlman, Torbjörn Jansson, Peter H. Verburg, Martha Bakker, Marta Perez-Soba, Laurence Jones, Pieter Johannes Verkerk, Paul Tabbush, Jake Breton Morris, Zuzana Drillet, John Farrington, Pierre LeMouël, Paul Zagame, Tomasz Stuczynski, Grzegorz Siebielec, Stefan Sieber, och Hubert Wiggering


Liknande publikationer


2020-08-27
AgriFood Policy Brief 2020:6
EU:s politik för ett grönare jordbruk – fungerar den?
2020-08-21
AgriFood Policy Brief 2020:5
Miljöstöd: ett stöd till mer än bara miljön
2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady 

Författare:


Torbjörn Jansson