AgriFood-Report 2011:2

Societal concerns – Domestic policy choices and international competitiveness


Författare: Anna Andersson 


EU har internationellt sett höga krav på produktionsstandarder och på flera håll inom EU diskuteras om handelshinder borde tillåtas för att skydda varor som producerats på ett sätt som speglar de allmänt accepterade värderingarna, s.k. societal concerns. De som förespråkar sådana handelshinder menar att politiska åtgärder som leder till högre produktionskostnader på grund av t.ex. skydd av arbetskraft, miljö eller djurvälfärd för inhemska producenter inte kan genomföras på en öppen marknad på lång sikt. Att tillåta den här typen av handelshinder är dock svårt, framför allt för att de kan användas för att skydda inhemska särintressen.

I rapporten analyseras begreppet societal concerns samt dess koppling till internationell handel. Detta görs genom en litteraturstudie med fokus på fallstudier om hur produktionsstandarder påverkar produktionskostnader och genom en statistisk analys av hur handelsflöden påverkas av att produktionsstandarder för djurvälfärd skiljer sig åt mellan länder.

Rapporten visar att det är svårt att motivera ytterligare preferensbehandling av EU:s kyckling, fläskkött och äggproduktion baserat på argumentet att produktionen hotas av import till följd av högre kostnader för striktare regler för djurskydd. Skälet är att nuvarande djurvälfärdslagstiftning endast har en liten påverkan på konkurrenskraften, och kommande striktare regler förväntas inte påverka produktionskostnaderna på ett betydande sätt för de flesta EU-producenter. Det finns heller inga tecken på att införandet av de analyserade reglerna för djurvälfärd skulle leda till ökad import.


Liknande publikationer


2020-08-27
AgriFood Policy Brief 2020:6
EU:s politik för ett grönare jordbruk – fungerar den?
2020-08-21
AgriFood Policy Brief 2020:5
Miljöstöd: ett stöd till mer än bara miljön
2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady 

Författare:


Anna Andersson

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ AgriFood-Report 2011:2 här

Pressmeddelande

Läs pressmeddelande

Din beställning

Se din varukorg