AgriFood-Policy Brief 2011:2

Livsmedelspriser i Sverige: butikers lokalisering och konkurrens


Författare: Christian Jörgensen 


Svenska livsmedelspriser skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Det finns också stora lokala skillnader. Inom en kommun kan butikers livsmedelspriser skilja sig åt med tiotals procent. Det finns flera orsaker till att livsmedelspriser varierar mellan länder, regioner och inom orter. Denna studie fokuserar på hur avståndet mellan butiker definierar och formar priset på den svenska livsmedelsmarknaden. Resultaten i denna studie stödjer att:

  • Den lokala marknaden verkligen är lokal, då butiker inom en kilometers avstånd utövar stor konkurrens på varandra.
  • Butiker som är längre ifrån varandra har ingen signifikant påverkan på varandras prisnivå.
  • Butikspriset bestäms också av storleken på butiken och inkomstnivån på den lokala marknaden.

Liknande publikationer


2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?

Författare:


Christian Jörgensen