Publicerade artiklar

Klimatpolitiken och energisektorns utveckling till 2050


Författare: Fredrik Wilhelmsson 


För att uppnå det klimatpolitiska målet att undvika en global temperaturökning som överstiger två grader Celsius jämfört med temperaturen före den industriella revolutionen kommer omfattande åtgärder att behövas. Ett verktyg för att systematiskt beskriva dessa åtgärder och vad de kan tänkas leda till är scenariostudier. Artikeln ger en översikt av ett stort antal studier, som beskriver utvecklingen inom energisektorn under olika förutsättningar, samt diskuterar hur framtida studier kan utvecklas. De scenariostudier som sammanfattas i artikeln visar på stora skillnader mellan länder i kostnader för att minska utsläppen. Kostnaderna beror också på vilken teknisk utveckling som antas ske.

Söderholm, Patrik, Roger Hildingsson, Bengt Johansson, Jamil Khan och Fredrik Wilhelmsson (2011), “Governing the transition to low-carbon futures: A critical survey of energy scenarios for 2050”, Futures 43 s. 1105–1116.

Artikeln är tillgänglig på
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328711001753


Liknande publikationer


2020-08-27
AgriFood Policy Brief 2020:6
EU:s politik för ett grönare jordbruk – fungerar den?
2020-08-21
AgriFood Policy Brief 2020:5
Miljöstöd: ett stöd till mer än bara miljön
2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady 

Författare:


Fredrik Wilhelmsson