AgriFood-WP 2011:4

Markups and export pricing


Författare: Joakim Gullstrand  Karin Olofsdotter  Susanna Thede 


I denna studie studeras prisvariationen mellan exportmarknader med hjälp av detaljerad företags- och produktinformation. De flesta studier som använder sig av en sådan detaljerad information betonar kvalitetsskillnader som en huvudorsak till prisvariationen av en och samma produkt mellan olika exportmarknader. I denna studie undersöks en alternativ förklaringsmodell där prisvariationen istället förklaras av möjligheten till marknadssegmentering genom att studera relationen mellan företagens prisvariation och deras marginaler. Hela livsmedelskedjan studeras för att fastställa i vilken mån prisdiskrimineringen skiljer sig åt mellan olika delar inom kedjan och därmed ges ny information angående företagens exportbeteende. Inom livsmedelsindustrin fastställs exempelvis att exportföretag med en högre förmåga att prisdiskriminera även är förknippade med en högre marginal. Samtidigt understryks att marginaler är en komplicerad funktion av företagens karakteristika och att prissättningsbeteendet som återfinns i tillverkningsindustrin inte observeras inom andra delar av livsmedelskedjan.


Liknande publikationer


2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?

Författare:

Joakim Gullstrand

Karin Olofsdotter

Susanna Thede