AgriFood-WP 2011:4

Markups and export pricing


Författare: Joakim Gullstrand  Karin Olofsdotter  Susanna Thede 


I denna studie studeras prisvariationen mellan exportmarknader med hjälp av detaljerad företags- och produktinformation. De flesta studier som använder sig av en sådan detaljerad information betonar kvalitetsskillnader som en huvudorsak till prisvariationen av en och samma produkt mellan olika exportmarknader. I denna studie undersöks en alternativ förklaringsmodell där prisvariationen istället förklaras av möjligheten till marknadssegmentering genom att studera relationen mellan företagens prisvariation och deras marginaler. Hela livsmedelskedjan studeras för att fastställa i vilken mån prisdiskrimineringen skiljer sig åt mellan olika delar inom kedjan och därmed ges ny information angående företagens exportbeteende. Inom livsmedelsindustrin fastställs exempelvis att exportföretag med en högre förmåga att prisdiskriminera även är förknippade med en högre marginal. Samtidigt understryks att marginaler är en komplicerad funktion av företagens karakteristika och att prissättningsbeteendet som återfinns i tillverkningsindustrin inte observeras inom andra delar av livsmedelskedjan.


Liknande publikationer


2019-03-06
AgriFood-Policy Brief 2019:4
Lönar sig det svenska kontrollprogrammet för salmonella?
2019-01-25
AgriFood Policy Brief 2019:2
Är certifierade livsmedel lättare att exportera?
2018-04-27
AgriFood Policy Brief 2018:3
Påverkar egna märkesvaror priserna på livsmedel?

Författare:

Joakim Gullstrand

Karin Olofsdotter

Susanna Thede