AgriFood-Övrigt

Ekonomiska konsekvenser av att byta till ett mer djurbaserat mått i den officiella djurskyddskontrollen


Författare: Eva Kaspersson  Ruben Hoffmann 


I oktober 2011 hölls ett seminarium i regi av Swedish Centre for Animal Welfare, SCAW, vid SLU. Vid seminariet slutredovisades ett tvärvetenskapligt projekt där möjligheten att införa djurbaserade mått i den offentliga djurskyddskontrollen analyserats ur olika aspekter.

Dagens relativt sett resursbaserade system jämförs med ett mått som introducerats i ett EU-projekt,”the Welfare Quality® (WQ) project”, och som mer utgår från hur djuren mår än från t.ex. hur stor yta de har att vistas på. AgriFood och forskare vid Institutionen för ekonomi, SLU, har utfört en av de fyra studier som seminariet omfattade, nämligen ”Economic consequences of changing to a more animalbased welfare assessment in legislation and official inspection”. I rapporten analyseras hur en förändring till ett mer djurbaserat system påverkar i) kostnaden för den officiella kontrollen, ii) den direkta kostnaden för lantbrukaren, och iii) den indirekta kostnaden och nyttan för lantbrukare som kan uppkomma som en konsekvens av förändringen.

Länk till seminariets webbplats


Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?

Författare:

Eva Kaspersson

Ruben Hoffmann