Publicerade artiklar

Antibiotic resistance – why is the problem so difficult to solve? Infection, Ecology and Epidemiology (Publicerad 20:e augusti 2012)


Författare: Sören Höjgård 


Bakterier som är okänsliga för antibiotika har blivit allt vanligare i takt med att antibiotikaanvändningen ökat. Samtidigt har utbudet av nya antibiotika som kan ersätta de som blivit ineffektiva pga. resistensutvecklingen minskat vilket lett till farhågor om att vi snart kan stå utan möjligheter att behandla bakteriella infektioner. Trots att problemet rönt mycken uppmärksamhet finns det inga tecken på att situationen håller på att ändras till det bättre. I denna översiktsartikel hävdas att en viktig orsak är att de två målen – att bevara effektiviteten hos existerande läkemedel samt att öka utbudet av nya – är delvis motstridiga, vilket gör det svårt att konstruera incitament som är förenliga med båda. En slutsats är dock att införande av en avgift på antibiotikaanvändning, där intäkterna reserveras för att subventioner forskning och utveckling av nya substanser, skulle kunna öka incitamenten att förvalta existerande läkemedel mer effektivt utan att påverka incitamenten att utveckla nya antibiotika negativt.

Länk till tidskrift


Liknande publikationer


2023-03-03
AgriFood Rapport 2023:1
Varför är EU:s jordbrukspolitik så svår att reformera?
2023-02-28
AgriFood Fokus 2023:2
Jordbruket i kris - när bör staten ge stöd?
2022-09-30
AgriFood Policy Brief 2022:4
Mot en miljövänlig växtodling - hur påverkas gårdens ekonomi?

Författare:


Sören Höjgård