AgriFood-Policy Brief 2012:4

Export av livsmedel - till vilket pris?


Författare: Karin Olofsdotter 


Exporterande företag sätter ofta olika pris på en vara på olika marknader. Traditionellt tänker man sig att det beror på att företag anpassar kvaliteten på varan efter vilken marknad de säljer på och att priset speglar kvaliteten. I denna studie undersöks om prisskillnaderna istället kan förklaras av att företag aktivt sätter olika pris för samma vara (det vill säga med samma kvalitet) på olika exportmarknader, i syfte att öka sin vinst. Studien görs för alla svenska exporterande företag inom jordbruk, livsmedelsindustri och parti- och detaljhandel. Resultaten visar att:

  • Det är vanligt att svenska exportörer i livsmedelskedjan sätter olika priser på olika exportmarknader för samma vara.
  • Det är i huvudsak företag i livsmedelsindustrin som lyckas öka sin vinst till följd av en differentierad prissättning.
  • Företagens möjlighet att öka sin vinst genom sin prispolicy beror främst på företagsunika egenskaper, som till exempel ett starkt varumärke. Detta har policyimplikationer då det indikerar att argumentet svenskproducerat spelar en begränsad roll för vinstens storlek vid export av livsmedel.

Liknande publikationer


2019-03-06
AgriFood-Policy Brief 2019:4
Lönar sig det svenska kontrollprogrammet för salmonella?
2019-01-25
AgriFood Policy Brief 2019:2
Är certifierade livsmedel lättare att exportera?
2018-04-27
AgriFood Policy Brief 2018:3
Påverkar egna märkesvaror priserna på livsmedel?

Författare:

Karin Olofsdotter