AgriFood-Policy Brief 2013:2

Drivmedel från jordbruket - effekter av EU:s krav

Enligt EU-direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor ska varje medlemsland ha ökat sin konsumtion av förnybara drivmedel till minst 10 procent av den totala konsumtionen av drivmedel senast år 2020. År 2010 motsvarade konsumtionen av förnybara drivmedel i EU cirka 4 procent. I denna Policy Brief undersöker vi hur 10-procentsmålet skulle påverka EU:s jordbruk. Vi visar att:

  • Priserna på alla jordbruksråvaror ökar men framförallt ökar priserna på vegetabiliska oljor.
  • Den totala arealen jordbruksmark inom EU kommer i stort sett vara opåverkad men förändringar i enskilda regioner kan bli betydande.
  • För att uppnå 10-procentsmålet kommer EU att behöva importera biodrivmedel och råvara till biodrivmedelsproduktion, vilket påverkar jordbruket utanför EU.

Liknande publikationer


2020-08-27
AgriFood Policy Brief 2020:6
EU:s politik för ett grönare jordbruk – fungerar den?
2020-08-21
AgriFood Policy Brief 2020:5
Miljöstöd: ett stöd till mer än bara miljön
2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady