AgriFood-Policy Brief 2013:4

Varför är vissa bönder mer effektiva än andra?


Författare: Ewa Rabinowicz  Gordana Manevska-Tasevska  Cecilia Carlsson 


I denna studie undersöker vi effektiviteten inom svenskt jordbruk på gårdsnivå. Vi visar hur jordbrukarnas egenskaper och egenskaper hos gårdarna påverkar effektiviteten och hur denna kan förbättras. Även effekterna av åtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) analyseras. De studerade gårdarna jämförs med de mest effektiva gårdarna i urvalet (”best practice”); någon jämförelse av effektiviteten i Sverige i relation till andra länder görs därför inte. Resultaten visar att:

  • Gårdar som drivs av yngre lantbrukare och gårdar med en diversifierad produktion är i genomsnitt mer effektiva.
  • Spannmåls-, mjölk- och grisgårdar skulle kunna öka effektiviteten med cirka 10 procent i genomsnitt jämfört med de bästa gårdarna i urvalet. Motsvarande värde för nötgårdar är 17 procent. Spannmålsgårdar bör öka i storlek, medan investeringar i teknologi är nödvändiga för nöt- och grisgårdar.
  • GJP utjämnar skillnader i effektivitet mellan gårdar i viss mån. Det finns fortfarande skillnader i effektivitet inom olika produktionsinriktningar och mellan olika regioner. En översyn av fördelningen av stöd bör därför övervägas.

Denna Policy Brief baseras på resultat i AgriFood Working Paper 2013:6.


Liknande publikationer


2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?
2023-06-16
AgriFood Fokus 2023:7
Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil

Författare:

Bild på medarbetare: Ewa Rabinowicz. Foto.
Ewa Rabinowicz

Bild på medarbetare: Gordana Manevska-Tasevska. Foto.
Gordana Manevska-Tasevska

Cecilia Carlsson