Övriga vetenskapliga publikationer

Product assortment and the efficiency of farms. Book chapter in Giraud-Héraud, E., and Pichery, M. C. Wine Economics: quantitative studies and empirical applications, Chapter 12. Palgrave Macmillan.


Författare: Gordana Manevska-Tasevska 


Studien undersöker hur effektiviteten för makedoniska druvproducenter påverkas av vilken typ av druvor som odlas, hur många olika druvsorter som odlas och av om man producerar bordsdruvor eller druvor för vinproduktion. Analysen visar att effektiviteten och vinsterna skulle kunna öka betydligt om produktionen inriktade sig på en viss typ av druvor. Producenter med färre sorter och som specialiserar sig på lokala eller regionala druvsorter och bordsdruvor har också högre effektivitet. Därför bör framtida investeringar i makedoniska druvsorter vara i regionala sorter och bordsdruvor. Att odla flera olika sorters druvor är generellt inte att rekommendera.

Beställ boken


Liknande publikationer


2020-08-27
AgriFood Policy Brief 2020:6
EU:s politik för ett grönare jordbruk – fungerar den?
2020-08-21
AgriFood Policy Brief 2020:5
Miljöstöd: ett stöd till mer än bara miljön
2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady