AgriFood-WP 2013:7

Adoption of the Automatic Milking System by Swedish Milk Producers


Författare: Karin Bergman  Ewa Rabinowicz 


I denna studie undersöker vi spridningen av mjölkroboten bland svenska mjölkproducenter. Med hjälp av en enkätundersökning har vi studerat vilka anledningar som varit viktiga för beslutet att investera eller inte investera i mjölkroboten samt undersökt vilka egenskaper hos företagaren eller företaget som påverkar sannolikheten att ha investerat.

Resultaten visar att sociala aspekter så som förbättrad arbetsmiljö och mer tid för familj och fritid är de viktigaste anledningarna till en investering medan kostnaden för mjölkroboten är den viktigaste anledningen till att inte investera. Trots problem med lönsamheten för gårdar med mjölkrobot skulle över 90 procent av dessa företagare rekommendera andra mjölkföretagare att investera i en mjölkrobot.

Vidare visar resultaten att sannolikheten att ha investerat i en mjölkrobot påverkas positivt av beteendet i det sociala nätverket, tro på framtida lönsamhet och förekomsten av en efterträdare medan negativa effekter hittas av ålder, erfarenhet, utbildning, andel arrenderad mark och regelbunden användning av rådgivare.

För en sammanfattning av resultaten i detta Working Paper, se AgriFood Policy Brief 2013:5.


Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?

Författare:

Karin Bergman


Ewa Rabinowicz