AgriFood-Policy Brief 2013:5

Varför välja mjölkrobot? – en analys av ett investeringsbeslut


Författare: Karin Bergman 


Användningen av ny teknik har betydelse för att göra produktionen effektivare och därmed öka tillväxttakten i ekonomin. Det är därför viktigt att studera hur ny teknik och innovationer sprids på landsbygden. I denna Policy Brief analyseras vilka faktorer som påverkar mjölkföretagarens val mellan att investera eller inte i en mjölkrobot (automatiskt mjölkningssystem). Vi visar att:

  • Sociala aspekter så som förbättrad arbetsmiljö och mer tid för familj och fritid är de viktigaste anledningarna till en investering i en mjölkrobot medan kostnaden för den är den viktigaste anledningen till att inte investera.
  • Företagare som tror på lönsamhet inom mjölkproduktionen, har ekologisk produktion, har en efterträdare till företaget eller känner många andra mjölkföretagare med mjölkrobot har en högre sannolikhet att ha investerat i en mjölkrobot än andra.
  • Installation av mjölkrobot har haft en positiv effekt på arbetsmiljön men blandade resultat på lönsamhet och mjölkkvalitet.

Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?

Författare:

Karin Bergman