AgriFood-Rapport 2013:3

Från gröda till föda – skånsk livsmedelsproduktion i siffror


Författare: Christian Jörgensen 


Skåne har stor betydelse för svensk livsmedelsframställning i alla led från jordbruk till partihandel. Denna studie visar med hjälp av detaljerad företagsstatistik omfattningen av produktion och distribution av livsmedel både i Skåne och i övriga Sverige för åren 1999 och 2010. Studien visar att:

  • Cirka 25 procent av den svenska livsmedelsindustrin finns i Skåne
  • Gårdsförädling växer mycket, men motsvarar fortfarande en väldigt liten del av livsmedelsförädlingen
  • Exporten blir allt viktigare för såväl små som stora livsmedelsföretag

Liknande publikationer


2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?

Författare:


Christian Jörgensen