AgriFood-Policy Brief 2014:3

Kan gårdsstöden sänka arbetslösheten?


Författare: Johan Blomquist  Martin Nordin 


Stöden inom jordbrukspolitikens första pelare är stora och har som främsta syfte att höja inkomsterna i jordbruket. En förhoppning är att stöden även ska ha en bredare landsbygdspåverkan. Denna Policy Brief undersöker om en regional omfördelning av gårdsstöden har effekter på arbetslöshet och sysselsättning. Vi analyserar 2005-års frikopplingsreform, som i stor utsträckning omfördelade första pelarens stöd från starka till svaga arbetsmarknadsregioner och visar att:

  • I regioner där arbetslösheten var stor samtidigt som omfördelningen av stöden var gynnsam finner vi stora positiva effekter på privat sysselsättning utanför jordbruket.
  • I och med att omfördelningen i stor utsträckning gick från regioner med låg arbetslöshet till regioner med hög arbetslöshet så var nettoeffekten på rikets sysselsättning troligtvis positiv.
  • En omfördelning av stöden med 130 000 kr ger i genomsnitt ett jobb inom privat sektor.

Denna Policy Brief baseras på resultat i AgriFood Working Paper 2014:3.

och resultaten finns också publicerade i Does the Decoupling Reform Affect Agricultural Employment in Sweden? Evidence from an Exogenous Change, Journal of Agricultural Economics, Volume 65, Issue 3, September 2014, p. 616-636.


Liknande publikationer


2019-10-25
AgriFood Policy Brief 2019:12
Resurser att utnyttja - hur effektivt är det svenska jordbruket?
2019-10-04
AgriFood Policy Brief 2019:11
Att täta en läcka – fungerar en klimattull på jordbruksprodukter?
2019-09-16
AgriFood-Policy Brief 2019:9
EU:s inkomstförsäkring för jordbrukare – behövs den?