AgriFood-Policy Brief 2014:3

Kan gårdsstöden sänka arbetslösheten?


Författare: Johan Blomquist  Martin Nordin 


Stöden inom jordbrukspolitikens första pelare är stora och har som främsta syfte att höja inkomsterna i jordbruket. En förhoppning är att stöden även ska ha en bredare landsbygdspåverkan. Denna Policy Brief undersöker om en regional omfördelning av gårdsstöden har effekter på arbetslöshet och sysselsättning. Vi analyserar 2005-års frikopplingsreform, som i stor utsträckning omfördelade första pelarens stöd från starka till svaga arbetsmarknadsregioner och visar att:

  • I regioner där arbetslösheten var stor samtidigt som omfördelningen av stöden var gynnsam finner vi stora positiva effekter på privat sysselsättning utanför jordbruket.
  • I och med att omfördelningen i stor utsträckning gick från regioner med låg arbetslöshet till regioner med hög arbetslöshet så var nettoeffekten på rikets sysselsättning troligtvis positiv.
  • En omfördelning av stöden med 130 000 kr ger i genomsnitt ett jobb inom privat sektor.

Denna Policy Brief baseras på resultat i AgriFood Working Paper 2014:3.

och resultaten finns också publicerade i Do the CAP subsidies increase employment in Sweden? Estimating the effects of government transfers using an exogenous change in the CAP. Regional Science and Urban Economics, Volume 63, March 2017, p. 13-24.


Liknande publikationer


2024-06-18
AgriFood-Policy Brief 2024:1
Hur påverkar en skatt på antibiotika EU:s djurproduktion?
2024-06-11
AgriFood Fokus 2024:2
Konkurrenskraft inom svensk jordbruksproduktion
2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?