Publicerade artiklar

The Influence of diversification on short-term and long-term viability in the Scottish and Swedish agricultural sector, Land Use Policy, 49, 404-412


Författare: Gordana Manevska-Tasevska  Andrew P. Barnes  Helena Hansson  Shailesh Shrestha  Steven G. Thomson 


Lönsamma jordbruksföretag har varit ett uttalat mål för jordbrukspolitiken i de flesta länder. Denna analys visar förändringar i lönsamhet under perioden 2000-2012 för gårdar i Skottland och Sverige, och analyserar effekterna av diversifiering på lönsamheten. Resultatet visar att:

  • Både lönsamma och icke-lönsamma gårdar har stabil lönsamhet över tiden, oberoende av förändringar av marknader och politik.
  • Nivån och typen av diversifiering är en viktig faktor för lönsamheten.
  • Diversifiering inom jordbruksverksamheten leder till högre lönsamhet. Denna typ av diversifiering minskar behovet av att köpa insatsvaror eftersom det ofta finns både djur och växtodling på gårdarna.
  • Diversifiering utanför jordbruksverksamheten (t.ex. tjänsteaktiviteter, entreprenörsarbete på gården), ger också möjligheter till ökad lönsamhet.
  • Länk till publikation


Liknande publikationer


2019-10-04
AgriFood Policy Brief 2019:11
Att täta en läcka – fungerar en klimattull på jordbruksprodukter?
2019-09-16
AgriFood-Policy Brief 2019:9
EU:s inkomstförsäkring för jordbrukare – behövs den?
2019-09-03
AgriFood-Policy Brief 2019:8
Ger startstödet yngre jordbrukare?

Författare:


Gordana Manevska-Tasevska

Andrew P. Barnes

Helena Hansson

Shailesh Shrestha

Steven G. Thomson