AgriFood-WP 2015:4

En resa för att nå målet – har svenska torskfiskare inkomstmål?

Författare: Cecilia Hammarlund 

Fiske ger en unik möjlighet att undersöka förhållandet mellan inkomster och arbetsutbud eftersom fiskare kan bestämma hur länge de ska arbeta på ett helt annat sätt än andra yrkeskategorier. Samtidigt ger fiske osäkra och varierande inkomster. Ett sätt att hantera variationen i inkomster kan vara att sätta särskilda inkomstmål, dvs. man slutar fiska när en viss inkomst har uppnåtts. Det här betyder att om inkomster är högre än de förväntade ökar sannolikheten att fiskarna åker tillbaka till hamnen eftersom de då har nått sitt inkomstmål tidigare.

I denna studie undersöks inkomstmålshypotesen för svenska torskfiskare. Både inkomstmål för resor och veckovisa inkomstmål undersöks. Resultaten stöder inte idén om att det skulle finnas inkomstmål i torskfisket eftersom torskfiskare i genomsnitt väljer att fortsätta fiska när inkomsterna är högre än de förväntade. Dessa resultat tyder snarare på att fiskare accepterar mer osäkra inkomster när dessa är höga.

Författare:


Cecilia Hammarlund