SLI-Övrigt

Plats för tillväxt

Författare: Joakim Gullstrand  Cecilia Hammarlund 

Denna rapport är en bilaga till Långtidsutredningen 2008 som beskriver den ekonomiska utvecklingen i Sveriges regioner de senaste 30 åren med fokus på utvecklingen under 1990-talet. Utvecklingen kopplas även till de regionalpolitiska åtgärder som vidtagits under perioden.
Ladda ned pdf-version

Författare:

Joakim Gullstrand


Cecilia Hammarlund