AgriFood-WP 2014:2

The big, the bad and the average: hedonic prices and inverse demand for Baltic cod

Författare: Cecilia Hammarlund 

Artikeln handlar om priser för olika egenskaper på torsk. Resultaten visar att stor och högkvalitativ torsk har högre kilopriser än torsk som är liten och av medelkvalitet samt att prisskillnaderna har ökat över tiden. Artikeln visar också att kvantiten torsk med olika egenskaper påverkar priserpremierna för egenskaperna. Resultaten kan användas för att analysera hur fiskarnas intäkter påverkas när sammansättningen av den torsk som landas förändras.

För en sammanfattning av resultaten i detta Working Paper, se AgriFood Policy Brief 2014:2.

Författare:


Cecilia Hammarlund