Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Ökade inkomster för jordbrukarhushåll?

Det rapporteras ständigt om olika kriser inom jordbruket och hur svårt det är att nå lönsamhet inom olika delar av jordbruket, men hur utvecklas inkomsterna för jordbrukarhushåll egentligen? I EU och USA har inkomstgapet mellan jordbrukarhushåll och icke-jordbrukarhushåll försvunnit. Utvecklingen beror främst på att jordbrukare och deras partners har ökande inkomster från verksamheter utanför jordbruket.

Projektet analyserar om utvecklingen är densamma för Sverige, dvs om inkomstgapet mellan jordbrukarhushåll och icke-jordbrukarhushåll har minskat och om det i så fall beror på att individer i jordbrukarhushåll arbetar mer utanför jordbruket. Vi studerar utvecklingen mellan 1997 och 2012, och eftersom vi har data på individnivå kan vi dela upp hushållens inkomster på jordbruksinkomster och inkomster från andra källor samt mellan hushållens olika medlemmar.

Projektet beräknas vara klart hösten 2017.