AgriFood Policy Brief 2015:2

Tjänster från ekosystem – till nytta för både jordbruk och samhälle


Authors: Mark Brady  Cecilia Carlsson  Helena Johansson  Katarina Hedlund 


In Swedish only.

Det alltmer intensiva brukandet av åkermarken medför att mängden ekosystemtjänster minskar. Ekosystemtjänster bevarar näring, motverkar skadedjur och reglerar mängden vatten i åkermarken. De är därför basen för markens bördighet. Denna studie värderar betydelsen av ekosystemtjänsterna för jordbruket och samhället i stort. Resultaten visar att

  • Skördarna ökar och behovet av konstgödsel minskar om ekosystemtjänsterna i åkerjorden bevaras.
  • En liten minskning i mängden ekosystemtjänster ger en betydande reduktion i åkermarkens värde.
  • Det samhällsekonomiska värdet av att bevara ekosystemtjänsterna överstiger värdet för den enskilde brukaren.

This Policy Brief is based on the following published article: Valuing Supporting Soil Ecosystem Services in Agriculture: a Natural Capital Approach.

Authors:


Mark Brady

Cecilia Carlsson


Helena Johansson

Katarina Hedlund