Other publication

Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark: En systematisk översikt och samhällsekonomisk analys. FORMAS rapport F1:2021


Authors: Henrik Scharin  Magnus Land  Mark Brady 


This publication is written in Swedish. Information about it is only available in Swedish.

Authors:

Henrik Scharin

Magnus Land


Mark Brady