AgriFood-Other

Impacts of Decoupled Agricultural Support on Farm Structure, Biodiversity and Landscape Mosaic: Some EU Results.
Journal of Agricultural Economics 60(2009) sid 563-585


Authors: Mark Brady  Christoph Sahrbacher  Konrad Kellermann  Ladislav Jelinek 


I denna artikel analyseras de långsiktiga effekterna av de nya frikopplade stöden på jordbrukets struktur, landskap och biologisk mångfald för ett urval av regioner i EU. Effekterna har kvantifierats med hjälp av den agent-baserade modellen AgriPoliS. Resultaten visar att brytning av länken mellan stöd och produktion har potentiellt negativa konsekvensker för landskapsvärden under vissa omständigheter men att dessa kan motverkas med lämpliga miljöstöd. Vidare leder de nya stöden till högre markvärden vilket kan motverkar målet att stödja lantbrukarnas inkomster.

Pdf-version av publikationen kan erhållas genom att kontakta författarna via e-post

Authors:


Mark Brady

Christoph Sahrbacher

Konrad Kellermann

Ladislav Jelinek