AgriFood-Övriga publikationer

Impacts of Decoupled Agricultural Support on Farm Structure, Biodiversity and Landscape Mosaic: Some EU Results.
Journal of Agricultural Economics 60(2009) sid 563-585


Författare: Mark Brady  Christoph Sahrbacher  Konrad Kellermann  Ladislav Jelinek 


I artikeln analyseras de långsiktiga effekterna av de frikopplade stöden på jordbrukets struktur, landskapet och den biologiska mångfalden för ett urval av regioner i EU. Effekterna kvantifieras med hjälp av den agent-baserade modellen AgriPoliS. Resultaten visar att brytning av länken mellan stöd och produktion har potentiellt negativa konsekvenser för landskapsvärden under vissa omständigheter men att dessa kan motverkas med lämpliga miljöstöd. Vidare leder de frikopplade stöden till högre markvärden vilket motverkar målet att stödja lantbrukarnas inkomster.

Pdf-version av publikationen kan erhållas genom att kontakta författarna via e-post


Liknande publikationer


Namn på publikation Författare
2019-10-04
AgriFood Policy Brief 2019:11
Att täta en läcka – fungerar en klimattull på jordbruksprodukter?
2019-09-16
AgriFood-Policy Brief 2019:9
EU:s inkomstförsäkring för jordbrukare – behövs den?
2019-09-03
AgriFood-Policy Brief 2019:8
Ger startstödet yngre jordbrukare?

Författare:


Mark Brady

Christoph Sahrbacher

Konrad Kellermann

Ladislav Jelinek