AgriFood Policy Brief 2015:5

Samhällskostnader för fem livsmedelsburna sjukdomar i Sverige


Authors: Kristian Sundström 


In Swedish only.

I denna Policy Brief presenteras beräkningar av samhällets kostnader för fem av de vanligaste livsmedelsburna sjukdomarna i Sverige: campylobacterios, salmonellos, yersinios, shigellos och EHEC. I dessa beräkningar ingår även kostnader för vissa av de allvarligare följdsjukdomar man kan drabbas av. Vi finner bland annat att:

  • De totala sjukdomskostnaderna överstiger en miljard kronor per år, vilket är nästan 500 miljoner kronor mer än vad tidigare uppskattningar visat.
  • Dyrast och vanligast är campylobacterinfektioner som står för mer än 60 procent av de totala sjukdoms-kostnaderna.
  • Räknat per sjukdomsfall är EHEC dyrast. Ett fall av EHEC kostar samhället mer än dubbelt så mycket som ett fall av någon av de andra sjukdomarna.