Kristian Sundström, Fil Dr

utredare

Kristian Sundström har disputerat i nationalekonomi vid Lunds universitet med inriktning på ekonomiska konsekvenser av informationsproblem, risk och osäkerhet. Kristian arbetar främst med samhällsekonomiska analyser av livsmedelssäkerhet, som exempelvis cost-benefit-analyser, cost-of-illness-beräkningar och studier av betalningsvilja. Kristian är dessutom AgriFoods webmaster.


Stöd för åtgärder inom jordbruket som minskar utsläpp av ammoniak och växthusgaser
Are local fisheries important for marine tourism? A case study of the Swedish fishing village Träslövsläge, Regional Studies in Marine Science
Ekonomiska och sociala konsekvenser av och risker med en koncentration av fiskemöjligheter till ett mindre antal aktörer
Styrmedel för minskad antibiotikaanvändning
Goda råd för att minska klimat- och luftpåverkan - hur fungerar informationsinsatser riktade till jordbruket?
Fler eller färre vildsvin? – en samhällsekonomisk analys
Kan yrkesfisket locka turister? - En analys av hamnarna Skillinge och Träslövsläge
Brist på veterinärer?
Lönar sig det svenska kontrollprogrammet för salmonella?
Cost of Illness for Five Major Foodborne Illnesses and Sequelae in Sweden. Applied Health Economics and Health Policy (2018)
Samhällskostnader för fem livsmedelsburna sjukdomar i Sverige
The incidence of acute gastrointestinal illness in Sweden (publicerad i Scandinavian Journal of Public Health, maj 2015)
Ska det vara obligatoriskt att märka maten med ursprung? (artikel publicerad i Ekonomisk Debatt 03/15)
Willingness to pay and QALYs: What can we learn about valuing foodborne risk? (publicerad i Journal of Agricultural Economics, i tryck)
Economic Effects of Introducing Alternative Salmonella Control Strategies in Sweden (publicerad i PLoS ONE, maj 2014)
Origin labelling of food - costs and benefits of new EU legislation for Sweden
Estimation of the Expected Change in Domestic Human Salmonella Cases in Sweden in 2010, Given a Hypothetical Relaxation of the Current Salmonella Control Programme (published in PLOS ONE, March 2014, Volume 9, Issue 3)
Country of origin or EU/non-EU labelling of beef? Comparing structural reliability and validity of discrete choice experiments for measurement of consumer preferences for origin and extrinsic quality cues (published in Food Quality and Preference, June 2014, Vol 34)
Samhällskostnader för yersinios och shigellos i Sverige
Willingness to pay for compulsory deworming of pets entering Sweden to prevent introduction of Echinoccoccus multilocularis, Journal of Preventive Veterinary Medicine, In Press
Samhällskostnader för salmonellos, campylobacterios och EHEC (SOU 2010:106 Bilaga 9)
Ekonomiska effekter av att avveckla det obligatoriska svenska salmonellakontrollprogrammet
Beräknad incidens och produktionsförluster till följd av akut gastroenterit i Sverige
Nyttan av att bekämpa livsmedelsrelaterade sjukdomar
Swedish Consumers’ Willingness to Pay for Food Safety - a Contingent Valuation Study on Salmonella Risk
Campylobacterios och salmonellos i Sverige - en beräkning av direkta och indirekta kostnader

Telefon

E-post

kristian.sundstrom@agrifood.lu.se

Postadress

AgriFood Economics Centre
att: Kristian Sundström
Box 7080
220 07 Lund

Besöksadress och paketleverans

AgriFood Economics Centre
Scheelevägen 15 D
223 63 Lund
Medarbetare: Kristian Sundström. Foto.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg