AgriFood-Policy Brief 2010:2

Nyttan av att bekämpa livsmedelsrelaterade sjukdomar


Författare: Kristian Sundström 


Att blir sjuk i en livsmedelsrelaterad sjukdom medför kostnader för samhället, industrin och individen. När nyttan av en viss åtgärd för att öka livsmedelssäkerheten ska utvärdera behövs kunskap om hur stor denna kostnad är. Nyttan av en åtgärd består i att det förväntade antalet fall av en eller flera sjukdomar reduceras, och genom att använda den beräknade kostnaden per fall kan denna reduktion värderas monetärt.

  • Samhällets och industrins kostnader för campylobacterios uppskattas till ungefär 252 miljoner kronor per år, vilket motsvarar en kostnad på 4 048 kronor per fall.
  • Samhällets och industrins kostnader för EHEC uppskattas till ungefär 38 miljoner kronor per år, vilket motsvarar en kostnad på 16 502 kronor per fall.
  • Samhällets och industrins kostnader för salmonellos uppskattas till ungefär 125 miljoner kronor per år, vilket motsvarar en kostnad på 5 209 kronor per fall. Den individuella betalningsviljan för att reducera risken för salmonellos genererar ett genomsnittligt värde per fall av sjukdomen på 112 778 kronor.

Liknande publikationer


2022-10-07
AgriFood Policy Brief 2022:5
Mat som påverkar klimatet - vad vill konsumenterna veta?
2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?

Författare:


Kristian Sundström