AgriFood-Policy Brief 2019:4

Lönar sig det svenska kontrollprogrammet för salmonella?


Författare: Kristian Sundström 


Det svenska kontrollprogrammet för salmonella är mycket omfattande och kostar därför mer än motsvarande program i de flesta andra länder. Samtidigt har Sverige väldigt få fall av salmonella i en internationell jämförelse. I denna Policy Brief jämförs det nuvarande kontrollprogrammet med en hypotetisk situation där programmet vore mindre ambitiöst. Vi finner att ett mindre ambitiöst program i Sverige skulle:

  • Vara samhällsekonomiskt olönsamt.
  • Öka antalet fall av både salmonella och dess följdsjukdomar.
  • Medföra något lägre kostnader för foderhantering och för åtgärder vid funnen smitta.

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på två publicerade artiklar Estimation of the Expected Change in Domestic Human Salmonella Cases in Sweden in 2010, Given a Hypothetical Relaxation of the Current Salmonella Control Programme. PLoS ONE 9(3): e8983 och Economic Effects of Introducing Alternative Salmonella Control Strategies in Sweden. PLoS ONE 9(5): e96446


Liknande publikationer


2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?

Författare:


Kristian Sundström