AgriFood-Policy Brief 2019:4

Lönar sig det svenska kontrollprogrammet för salmonella?


Författare: Kristian Sundström 


Det svenska kontrollprogrammet för salmonella är mycket omfattande och kostar därför mer än motsvarande program i de flesta andra länder. Samtidigt har Sverige väldigt få fall av salmonella i en internationell jämförelse. I denna Policy Brief jämförs det nuvarande kontrollprogrammet med en hypotetisk situation där programmet vore mindre ambitiöst. Vi finner att ett mindre ambitiöst program i Sverige skulle:

  • Vara samhällsekonomiskt olönsamt.
  • Öka antalet fall av både salmonella och dess följdsjukdomar.
  • Medföra något lägre kostnader för foderhantering och för åtgärder vid funnen smitta.

Resultaten i denna Policy Brief är baserade på två publicerade artiklar Estimation of the Expected Change in Domestic Human Salmonella Cases in Sweden in 2010, Given a Hypothetical Relaxation of the Current Salmonella Control Programme. PLoS ONE 9(3): e8983 och Economic Effects of Introducing Alternative Salmonella Control Strategies in Sweden. PLoS ONE 9(5): e96446


Liknande publikationer


2024-04-16
AgriFood-Fokus 2024:1
Att främja transformativ innovation i livsmedelssektorn
    Författare:
  • Per-Anders Langendahl 
  • Richard Ferguson 
2023-12-15
AgriFood Fokus 2023:11
Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?
2023-10-12
AgriFood Rapport 2023:3
The economics of new gene edited plants - just like any other crop?

Författare:

Bild på medarbetare: Kristian Sundström. Foto.
Kristian Sundström