AgriFood Fokus 2023:6

Stöd för åtgärder inom jordbruket som minskar utsläpp av ammoniak och växthusgaser

Bild på gödselbrunn. Foto.

Författare: William Sidemo Holm  Kristian Sundström  Fredrik Wilhelmsson 


Hanteringen av stallgödsel i jordbruket orsakar en stor del av utsläppen av ammoniak i Sverige. För att uppnå Sveriges mål om att minska utsläppen av ammoniak behöver jordbrukare utföra åtgärder som minskar utsläppen av ammoniak. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till hur åtgärder som minskar ammoniakutsläppen också kan bidra till att minska utsläpp av växthusgaserna metan och lustgas. Här diskuterar vi möjliga förändringar av existerande stöd till åtgärder (i huvudsak inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik) och möjliga nya stöd för att öka genomförandet av åtgärder som minskar utsläppen av ammoniak och växthusgaser. Våra beräkningar indikerar att jordbruksstödens stödnivåer behöver höjas för att upptaget av åtgärder ska öka. Vi finner också att kostnadseffektiviteten av utförda åtgärder, det vill säga miljönytta per stödkrona, kan öka genom att stöd till investeringar baseras på hur mycket investeringarna påverkar utsläppen av ammoniak och växthusgaser.


Liknande publikationer


2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?
2023-06-16
AgriFood Fokus 2023:7
Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil

Författare:

William Sidemo Holm

Bild på medarbetare: Kristian Sundström. Foto.
Kristian Sundström

Bild på medarbetare: Fredrik Wilhelmsson. Foto.
Fredrik Wilhelmsson