AgriFood Policy Brief 2015:5

Samhällskostnader för fem livsmedelsburna sjukdomar i Sverige


Författare: Kristian Sundström 


I denna Policy Brief presenteras beräkningar av samhällets kostnader för fem av de vanligaste livsmedelsburna sjukdomarna i Sverige: campylobacterios, salmonellos, yersinios, shigellos och EHEC. I dessa beräkningar ingår även kostnader för vissa av de allvarligare följdsjukdomar man kan drabbas av. Vi finner bland annat att:

  • De totala sjukdomskostnaderna överstiger en miljard kronor per år, vilket är nästan 500 miljoner kronor mer än vad tidigare uppskattningar visat.
  • Dyrast och vanligast är campylobacterinfektioner som står för mer än 60 procent av de totala sjukdoms-kostnaderna.
  • Räknat per sjukdomsfall är EHEC dyrast. Ett fall av EHEC kostar samhället mer än dubbelt så mycket som ett fall av någon av de andra sjukdomarna.

Liknande publikationer


2019-03-06
AgriFood-Policy Brief 2019:4
Lönar sig det svenska kontrollprogrammet för salmonella?
2019-01-25
AgriFood Policy Brief 2019:2
Är certifierade livsmedel lättare att exportera?
2018-04-27
AgriFood Policy Brief 2018:3
Påverkar egna märkesvaror priserna på livsmedel?

Författare:


Kristian Sundström