Publicerade artiklar

Country of origin or EU/non-EU labelling of beef? Comparing structural reliability and validity of discrete choice experiments for measurement of consumer preferences for origin and extrinsic quality cues (published in Food Quality and Preference, June 2014, Vol 34)


Författare: Carl-Johan Lagerkvist  Thomas Berthelsen  Kristian Sundström  Helena Johansson 


I denna artikel jämförs två olika discrete choice experiments (med respektive utan pris) för att studera hur viktiga olika typer av ursprungsmärkning av nötkött är för svenska konsumenter. Resultaten antyder att märkning av ursprungsland är viktigare för svenska konsumenter än en mer generell märkning av EU/inte EU. Studien påvisar också vissa problem med att använda choice experiments i denna typ av studier eftersom konsumenterna inte är helt konsekventa i sina val.


Liknande publikationer


2024-04-16
AgriFood-Fokus 2024:1
Att främja transformativ innovation i livsmedelssektorn
    Författare:
  • Per-Anders Langendahl 
  • Richard Ferguson 
2023-12-15
AgriFood Fokus 2023:11
Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?
2023-10-12
AgriFood Rapport 2023:3
The economics of new gene edited plants - just like any other crop?

Författare:

Carl-Johan Lagerkvist

Thomas Berthelsen

Bild på medarbetare: Kristian Sundström. Foto.
Kristian Sundström

Bild på medarbetare: Helena Johansson. Foto.
Helena Johansson