Publicerade artiklar

Country of origin or EU/non-EU labelling of beef? Comparing structural reliability and validity of discrete choice experiments for measurement of consumer preferences for origin and extrinsic quality cues (published in Food Quality and Preference, June 2014, Vol 34)


Författare: Carl-Johan Lagerkvist  Thomas Berthelsen  Kristian Sundström  Helena Johansson 


I denna artikel jämförs två olika discrete choice experiments (med respektive utan pris) för att studera hur viktiga olika typer av ursprungsmärkning av nötkött är för svenska konsumenter. Resultaten antyder att märkning av ursprungsland är viktigare för svenska konsumenter än en mer generell märkning av EU/inte EU. Studien påvisar också vissa problem med att använda choice experiments i denna typ av studier eftersom konsumenterna inte är helt konsekventa i sina val.


Liknande publikationer


2023-06-21
AgriFood Fokus 2023:8
Hållbarhetsmärkning – möjligheter och svårigheter
2023-03-31
AgriFood Policy Brief 2023:1
Staten och maten - kan skatter och subventioner rädda liv?
2023-03-17
AgriFood Fokus 2023:3
Stigande matpriser - är det värre i Sverige?

Författare:

Carl-Johan Lagerkvist

Thomas Berthelsen

Bild på medarbetare: Kristian Sundström. Foto.
Kristian Sundström

Bild på medarbetare: Helena Johansson. Foto.
Helena Johansson