AgriFood-Policy Brief 2019:8

Ger startstödet yngre jordbrukare?


Authors: Martin Nordin  Ida Lovén 


In Swedish only.

Andelen unga jordbrukare minskar i Sverige. För att motverka utvecklingen erbjuder landsbygdsprogrammet ett startstöd till unga jordbrukare. Vi utvärderar om stödet får unga att bli jordbruksföretagare tidigare och om företagens ekonomi påverkas. Resultaten visar att startstödet: