AgriFood-Policy Brief 2019:8

Ger startstödet yngre jordbrukare?


Författare: Martin Nordin  Ida Lovén 


Andelen unga jordbrukare minskar i Sverige. För att motverka utvecklingen erbjuder landsbygdsprogrammet ett startstöd till unga jordbrukare. Vi utvärderar om stödet får unga att bli jordbruksföretagare tidigare och om företagens ekonomi påverkas. Resultaten visar att startstödet:


Liknande publikationer


Namn på publikation Författare
2019-09-16
AgriFood-Policy Brief 2019:9
EU:s inkomstförsäkring för jordbrukare – behövs den?
2019-09-03
AgriFood-Policy Brief 2019:8
Ger startstödet yngre jordbrukare?
2019-04-10
AgriFood Fokus 2019:1
Kulturmiljöer i odlingslandskapet – hur kan de bevaras?

Författare:


Martin Nordin


Ida Lovén