Ekonomiska styrmedel för hållbar konsumtion

Inom miljö- och hälsoområdet finns politiska mål uppställda för att minska miljöpåverkan och förbättra folkhälsan. Ett sätt att uppnå dessa mål är att använda ekonomiska styrmedel. Innan styrmedlen införs i praktiken är det dock av intresse att studera effekterna av policyåtgärderna.

I detta projekt utvecklar vi en modell som syftar till att studera effekterna av ekonomiska styrmedel för att främja en hållbar konsumtion från ett miljö- och hälsoperspektiv. Modellen baseras på detaljerade data över hushållens konsumtion av bland annat livsmedel, transporter, energi, kläder, m.m. Syftet är att göra en analys av hälso-, miljö-, välfärds- samt fiskala effekter av olika typer av ekonomiska styrmedel.

Projektet sker i samarbete med Linda Thunström, University of Wyoming, och Ulf Gerdtham, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi. Det finansieras av Handelns utvecklingsråd och Forskningsrådet för hälsa, arbete och välfärd (FORTE). Projektet pågår till och med våren 2021.

Ansvariga: Jonas Nordström 

Ansvariga:


Jonas Nordström

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg