Odling av alger till havs – nytta och kostnader

Produktionen och konsumtionen av alger är fortfarande liten i Europa. I Asien däremot, odlar man sedan länge alger i stor skala för användning inom livsmedelsindustrin. Men alger kan även användas inom andra industrier, exempelvis som råvara för tillverkning av plaster och andra material. Vidare kan omega-3-fettsyror och proteiner från alger användas som föda för människor och djur. Vad som sedan blir kvar kan rötas till biogas eller jäsas till bioetanol. Alger kan därför potentiellt bidra till att minska vår klimatpåverkan och vårt beroende av fossila råvaror.

Seafarm är ett forskningsprojekt där makroalger odlas och används för en mängd olika ändamål i ett kretslopp där allt tas tillvara med målet att utnyttja algens fulla potential. Att bedöma hållbarheten i systemet utgör en viktig del. Inom projektet arbetar Jonas med att undersöka de kustboendes attityder till odlingarna, algodlingarnas potential, samt nyttan i förhållande till kostnaderna för odlingarna.

Seafarm har ekonomiskt stöd från Formas riktade satsning för utveckling av en biobaserad samhällsekonomi, och är ett samarbete mellan fem universitet: KTH, Chalmers, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet och Lunds universitet.

Länk till projektets hemsida: http://www.seafarm.se/

Projektet pågar t.o.m. 2019.

Ansvariga: Jonas Nordström 

Ansvariga:


Jonas Nordström

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg