Ekologisk odling, biologisk mångfald och ekosystemtjänster (EcoCost)

Ekologisk odling integrerar jordbruksproduktion med bevarandet av biologisk mångfald, och stöd till ekologisk odling utgör ett av de mest använda miljöstöden i Europa. Många studier visar att ekologisk odling gynnar biologisk mångfald lokalt, men det är okänt om detta även gäller i större skala.

En alternativ strategi, som bygger på en segregering av jordbruksmarker med hög avkastning och habitat bevarade för sina naturvärden, kan potentiellt gynna fler arter jämfört med ekologisk odling.

Syftet med detta projekt är att utvärdera två strategier – integrerat ekologiskt jordbruk och segregerat konventionellt jordbruk med naturvård. Vi utvecklar också olika scenarier i samråd med intressegrupper och använder ekologisk-ekonomisk modellering för att hitta kostnadseffektiva lösningar.

Projektet är ett samarbete mellan AgriFood och Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) och finansieras av Formas. Det koordineras av Henrik Smith (CEC) och förväntas vara klart 2021.

Ansvariga: Mark Brady 

Ansvariga:


Mark Brady

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg