Biodiversitet och ekosystemtjänster som försäkring mot väderrelaterade risker (BioInsure)

Klimatförändringar kan ha positiva effekter på jordbruket som en längre växtsäsong, möjligheter att odla nya grödor och högre avkastning. De risker som är förknippade med växtproduktionen ökar emellertid om vädret (t.ex. regn och temperatur) blir mer varierat. Större vädervariation kan leda till fler torr- eller våtperioder och att väderhändelser blir mer intensiva. Att bevara markens biologiska mångfald (naturkapital) och tillhörande stödjande ekosystemtjänster kan dock ge jordbrukare och samhälle en försäkring mot framtida risker.

Det övergripande målet med detta projekt är att utvärdera konsekvenserna av olika klimatscenarier som tar hänsyn till vädervariation, för att undersöka hur vi kan få en optimal förvaltning av naturkapitalet. Vi förväntar oss att det naturliga kapitalet ger en försäkring mot riskerna med klimatförändringar och att beroendet av kostsamma insatser då blir mindre.

Projektet är ett samarbete mellan AgriFood och Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) och finansieras av BECC. Det koordineras av Mark Brady och beräknas vara färdigt 2021.

Ansvariga: Mark Brady 

Ansvariga:


Mark Brady

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg