Värdet av skogens ekosystemtjänster under alternativa brukningsscenarier

De ekosystemtjänster som skogen tillhandahåller ger upphov till målkonflikter. Förändringar i skogsskötsel som syftar till att öka träproduktionen kan motverka inlagring av kol, minska biologisk mångfald och försämra vattenkvaliteten. För närvarande finns inga styrmedel som hanterar dessa problem och därför har skogsägare incitament att producera för mycket trävaror på bekostnad av andra värdefulla tjänster till samhället.

Syftet med projektet är att utveckla en metod för att översätta resultat från skogsekosystemmodeller till relevanta ekonomiska termer. Vidare kommer vi att visa hur ekonomisk värdering kan användas för att optimera skogsförvaltning för att maximera nyttan för samhället och dra slutsatser om lämpliga politiska åtgärder.

Projektet är i samarbete med Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES), Lunds Universitet som drivs i form av en BECC Action Group under ledning av Giuliana Zanchi (INES) och förväntas vara klart under hösten 2020.

Ansvariga: Mark Brady 

Ansvariga:


Mark Brady

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg