Mot ett hållbart och resilient jordbruk i EU (SURE Farm)

Jordbruket inom EU står inför en rad utmaningar som exempelvis volatila producentpriser, internationell konkurrens, ett förändrat klimat med alltmer extrema väderfenomen, marknadsmakt i livsmedelskedjan, demografiska förändringar och urbanisering samt förändrade preferenser hos konsumenterna.

SURE Farm syftar till att analysera och bidra med verktyg för att bedöma och förbättra jordbrukets ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet och motståndskraft (resiliens). Utgångspunkten är att med ett antal scenarier som bas utveckla verktyg för bedömning av risk, resiliens och demografisk förändring samt att formulera en road-map för implementering tillsammans med relevanta intressenter.

Projektet leds av Wageningens universitet. Konsortiet är tvärvetenskapligt och omfattar 16 partner från 13 länder samt intressenter från livsmedelkedjan. AgriFood deltar i projektet i samarbete med Carl Johan Lagerkvist och Helena Hansson vid SLU.

Projektet finansieras av Horizon 2020 och beräknas vara klart under våren 2022.

Länk till projektets hemsida: surefarmproject

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg