Strategier för företagsutveckling i lantbruket - drivkrafter och ekonomiska effekter

Företagsutveckling är en hörnsten i ett dynamiskt lantbruk och bidrar till att skapa långsiktigt lönsamma lantbruksföretag. Detta projekt syftar till att undersöka drivkrafterna för företagsutveckling inom svenskt lantbruk, samt att undersöka de ekonomiska effekterna av olika strategier för företaget. Detta projekt avser att besvara följande frågor:

  1. Vilka drivkrafter styr valet av utvecklingsstrategi inom svenskt lantbruk? Hur väljer den enskilde företagaren strategi för att uppfylla sina mål?
  2. Vilka ekonomiska effekter följer av olika strategier for företagsutveckling? Hur påverkas t.ex. resursutnyttjandet och risk, och vad händer med gårdens lönsamhet?

Projektet genomförs i samarbete med Helena Hansson från Institutionen för ekonomi, SLU och Ove Karlsson från Kompetenscentrum företagsledning, SLU och Mattias Nordquist från Jönköpings Internationella Handelshögskola. Projekten finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning och pågår till och med våren 2023.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg